Persoonsgegevens die wij verwerken
Taxibedrijf Taxi Airport Limo Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Taxi Airport Limo Service verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
Het afhandelen van uw betaling; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Taxi Airport Limo Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens laten verwijderen door een verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Taxi Airport Limo Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.